Pengiraan Zakat Pendapatan – II

Terdapat 4 garis panduan mengira zakat pendapatan:-

Kaedah 1

2.5% ke atas jumlah pendapatan yang layak dizakat iaitu jumlah yang bersamaan atau lebih daripada nisab.

Cth cara kiraan :
Pendapatan setahun ditolak dengan keperluan hidup (asas) setahun.

Si A berkahwin dan mempunyai 1 orang anak.
Gaji si A RM 2,500.00 sebulan X 12 bulan=RM 30,000.00 setahun.
Ditolak keperluan hidup :
– Diri (Setahun) RM 8,000.00
– Isteri (Setahun) RM 3,000.00
– Anak (Setiap seorang) RM 1,000.00
Jumlah gaji setahun(RM30,000.00) – keperluan hidup(RM12,000.00)
= Jumlah pendapatan yang layak dizakat(RM 18,000.00) setahun.

Kadar zakat yang dikenakan ialah :
RM 18,000.00 X 2.5% = RM 450.00 setahun
RM 450.00 setahun dibahagikan kepada 12 bulan=RM 37.50 sebulan

ATAU;

Kaedah 2

2.5% ke atas jumlah pendapatan kasar setahun.
Contoh :
Jika jumlah pendapatan kasar dari semua sumber setahun ialah RM30,000 maka zakat ialah :
RM30,000 x 2.5% = RM750.00 setahun.
RM 750.00 setahun dibahagikan kepada 12 bulan = RM 62.50 sebulan

ATAU;

Kaedah 3

Gaji 12 bulan, satu bulan diperuntukkan untuk zakat ATAU;

Kaedah 4

Jika pendapatan bulanan bersamaan atau melebihi nisab maka terus dizakat 2.5%.

NOTA:

· Perbelanjaan yang dibenarkan ialah :
i- Diri sendiri
ii- Isteri
iii-Anak-anak
Tolakan yang dibenarkan ialah kadar hakiki bagi setiap seorang anak. Kadar tolakan ini adalah sama bagi tiap-tiap orang anak yang masih di bawah tanggungan dan bilangan anak-anak yang boleh diberi tolakan adalah tidak terhad.
iv-Ibubapa
Walaupun seseorang itu telah berkeluarga tetapi beliau masih mempunyai tanggungjawab ke atas kedua ibubapanya. Oleh itu, setiap wang ringgit yang dibelanjakan untuk kedua ibubapanya terlepas daripada dizakatkan. Jumlah tolakan untuk ibubapa tidak dihadkan.
v-Lain-lain
Tanggungjawab lain ini termasuklah sesiapa yang di bawah tanggungan selain daripada tanggungan yang disebut di atas seperti adik-beradik, dan anak yang di bawah jagaan isteri(yang telah berpisah), jiran, anak angkat, orang gaji, orang yang menumpang, orang musafir dan sebagainya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s